L.k.o.k.
Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗi


LKO
 
  Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

  Iesākumlapa [Home]  
  L.k.o. statūti
 
Meklēt L.k.o.k. pēc:
  Numura (LV) (600k!)
  Uzvārda (LV)
  Kaujas vienības (LV)
  Ārzemju kaŗaspēku
piederības
 
Citiem apbalvojumiem
   
  KAD dzimis (gads)
  KAD miris (gads)
  KUR miris (valsts)
   

PAR šo dB / vēres  Atpkaļ uz servera
mājaslapu

[megabytedata1.co.uk]

 
 

Par šo L.k.o.k. databāzi

Informācija kas ir pasniegta šajā instalācijā ir principā tieši pārņemta no divām kodolgrāmatām:

1.
Latvijas valsts apbalvojumi un Lāčplēši
E. E. Priedītis
Izd: Latvijas republikas Aizsardzības ministrijas valsts uzņēmuma apgāds "Junda", Rīgā, 1995
ISBN: 9984-01-020-1

2.
Lāčplēša kara ordeņa kavalieri - Bibliogrāfiska vārdnīca
M. Šēnbergs et al
Izd: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga, Jāņa Sēta, 1996
ISBN: 9984-508-49-8
[Šīs grāmatās informācija tika papildināta 1999. gadā.]

L.k.o.k. biogrāfiju pirmajā (augšējā) daļā ir izmantoti grāmatas [1] materāli. Nepatiesa informācija ir tikusi proaktīvi rediğēta (bet nav norādes no kā uz ko).
L.k.o.k attēli pirmkārtīgi ir ņemti no grāmatas [1].

L.k.o.k. biogrāfiju otrās daļas (resp. zem ordeņu lenšu attēlojumiem) ir ņemtas no grāmatā [2] pasniegtajiem materiāliem (uzlabotas un sevišķi papildinātas biogrāfijas).

Apbalvojumu un vienību piederība(s) lielāko tiesu ir patapinātas no grāmatā [2] biogrāfijās dotās informācijas (bet ar informētiem papildinājumiem, kur tādi ir pieejami).


Kur ir uzdota attiecīga informācija, L.k.o.k biogrāfiju lapās ir attēlotas arī dažu citu ievērojamu (Latvijas un ārzemju) tiem piespriesto kaujas krustu un citu ordeņu lentas.
Dažkārt (pēc personu attēliem spriežot) var konstatēt ka ne visi (viņu) apbalvojumi biogrāfijās ir pilnībā pierakstīti.

Lai meklētu L.k.o.k. pēc tiem piešķirtajiem, citiem apbalvojumiem, klikojiet šeit.
 


Papildinformācija

Papildinformācijas avoti ir norādīti lietojot sekojošos saīsinājumus:

LK   Latvijas Kareivis (1920 - 1940)
T   Tēvija (1941 - 1945)
ET   Eesti tänab 1919-2000 (Eesti Vabariigi Riigikantselei, Tallinn, 2000) ISBN 9985-60-778-3
www   Tīmeklī atronama informācija (vietnes)   2024 megabyte_data infolaboratorium vulpecula seloniensis : UK Server1 :