L.k.o.k.
Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗi


LKO
 
  Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

  Iesākumlapa [Home]  
  L.k.o. statūti
 
Meklēt L.k.o.k. pēc:
  Numura (LV) (600k!)
  Uzvārda (LV)
  Kaujas vienības (LV)
  Ārzemju kaŗaspēku
piederības
 
Citiem apbalvojumiem
   
  KAD dzimis (gads)
  KAD miris (gads)
  KUR miris (valsts)
   

PAR šo dB / vēres  Atpkaļ uz servera
mājaslapu

[megabytedata1.co.uk]

 
 
L.k.o.k. biogrāfija

LKOK nr 3/1073: Kārlis Helmšteins

LKOK nr.3/1073

Helmšteins, Kārlis


Kareivis 8. Daugavpils kājnieku pulkā.


* 1897. g. 9. janvārī Cīravas pagastā.

+ 1968. g. 8. decembrī Latvijā.

[]

Apbalvots par 1920. g. 9. janvāra cīņu pie Slīpaču ciema, Viļakas miesta rajonā Latgalē.1944. g. rudenī apcietināts. Kara tribunāls 1945. g. 17. septembri notiesāja uz 10 gadiem. Sodu izcieta Kargopoles nometnē Arhangeļskas apgabalā. 1956. gadā atgriezās Latvijā.


LKO 

HELMŠTEINS KĀRLIS Kārļa dēls
8. Daugavpils kājn. pulka kareivis.

Ordenis piešķirts 1921. gadā

Dzimis 1897. g. 9. janv. Cīravas pag. Dapās. Pagastskolas izglītība. Dzīvojis Liepājā, galdnieks.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 27. martā, piedalījies visās brīvības cīņu kaujās.

1920. g. 9. janv. Latgalē Viļānu miesta raj. pie Slīpaču sādžas, kad mūsu rota atsita ienaidnieka triecienu un pārgāja pretuzbrukumā, H. spēcīgā ugunī metās uz priekšu, citus sev līdzi aizraudams, sekmēja ienaidnieka sakāvi un šīs sādžas ieņemšanu.

Atvaļināts 1921. g. 17. martā. Jaunsaimnieks Medzes pag. Pakalnos.

1944. g. apcietināts. LPSR leTK karaspēka kara tribunāls 1945. g. 17. sept. notiesāja H. uz 10 gadiem (KPFSR KK 58-la). Atradies ieslodzījumā Arhangeļskas apg. Kargopoles nometnē. 1956. g. atgriezies Latvijā, kolhoznieks lauksaimn. artelī "Mičurins". Mūža nogalē pensionārs. Miris 1968. g. 8. dec.


 

   2023 megabyte_data infolaboratorium vulpecula seloniensis : UK Server1 :